Stichting Leergeld Losser ontvangt € 10.000,- uit het Coöperatiefonds van de Rabobank.

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Wij stralen van oor tot oor!

Gisteren hebben we namelijk een cheque ter waarde van €10.000,- in ontvangst mogen nemen. Het geld komt uit het coöperatiefonds van de Rabobank. De coöperatieve Rabobank is dan ook onze gulle gever! Dit fantastische bedrag werd ons toegekend op basis van ons ingediende fietsproject.

We willen jongeren in de gemeente Losser, die tot onze doelgroep behoren, tweemaal in hun schoolgaande leeftijd (4 t/m 17 jaar) een passende fiets verstrekken. Dit doen we, omdat een goede fiets voor ieder kind belangrijk is. Op de fiets naar school, naar vriendjes en vriendinnetjes of naar de sportclub. Fietsen maakt kinderen zelfstandig. Voor veel kinderen is de fiets hun eerste eigen vervoersmiddel. Het opent hun wereld.

De huidige economische situatie maakt dat steeds meer gezinnen zich genoodzaakt voelen een beroep te doen op Stichting Leergeld Losser. Superfijn dat we voor zoveel kinderen iets kunnen betekenen, maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Zeker waar het ons fietsproject betreft. En als je dan ineens zo’n enorm bedrag mag ontvangen, ja, dan ben je blij, HEEL BLIJ!

Stichting Leergeld Losser wil de coöperatieve Rabobank dan ook heel hartelijk bedanken voor hun gulle gift. Wat kunnen we met dit bedrag, in samenwerking met alle rijwielhandelaren in onze gemeente, veel kinderen blij maken. We kunnen met recht spreken over een avond met een gouden randje.

Want: “Alle kinderen mogen meedoen. Nu meedoen is straks meetellen!”